Zygmunt Gorgolewski – wybitny architekt

Jeden z najwybitniejszych polskich architektów XIX wieku, który zaprojektował m.in. nieistniejący już budynek sądu w Opolu.

Zygmunt Gorgolewski pochodził z Kujaw, ale edukację pobierał w Poznaniu, a następnie w Królewskiej Akademii Budownictwa w Berlinie. W roku 1871 podjął pracę w pruskim Ministerstwie Robót Publicznych, gdzie pełnił m.in. funkcję architekta pałaców królewskich. W ramach pracy opracowywał plany rozbudowy urzędów państwowych i użyteczności publicznej. Jego dziełem jest także projekt katedry protestanckiej w Berlinie oraz cykl projektów dla resortu sprawiedliwości, wśród których znalazł się sąd w Opolu.

Gmach sądu projektu Zygmunta Gorgolewskiego stał w Opolu u zbiegu ulic Sądowej i Książąt Opolskich, na parceli przylegającej do murów aresztu śledczego. W tym miejscu stoi dziś wieżowiec mieszkalny, na którego dwóch dolnych kondygnacjach znajdują się sklepy i lokale usługowe. Budynek sądu wzniesiono w latach 1879-1881. Jego fasada wykonana była z czerwonej cegły, wszystkie okna zakończono łagodnymi łukami. Na narożnikach części centralnej ustawiono rzeźby pruskich orłów. Gmach uległ zniszczeniu w 1945 roku. Dziś pozostała po nim jedynie nazwa ulicy Sądowej.
W 1893 roku, aby zapewnić córkom polskie wychowanie, architekt porzucił karierę w Prusach i przeprowadził się do Lwowa. Tam Zygmunt Gorgolewski zmarł 5 lipca 1903 roku.

/ Bolesław Bezeg