Stanisław Wasylewski – miłośnik Śląska Opolskiego i… Lwowa

26 lipca 1953 r. w Opolu zmarł Stanisław Wasylewski – polski dziennikarz, eseista, krytyk literacki, tłumacz, autor licznych opracowań oraz pamiętników.

Dla każdego miłośnika dziejów Śląska Opolskiego Stanisław Wasylewski jest przede wszystkim autorem wydanego w 1935 roku albumowego reportażu zatytułowanego „Na Śląsku Opolskim”, ale w polskim piśmiennictwie znany jest przede wszystkim jako „kronikarz Lwowa”.

Urodził się 18 grudnia 1885 r. w Stanisławowie, studiował historię i polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1905 roku związał się z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, w którym pracę rozpoczął jako wolontariusz, potem stypendysta, by w końcu otrzymać posadę asystenta. Równocześnie prowadził działalność publicystyczną na łamach lwowskich czasopism. W 1927 roku przeniósł się do Poznania. W 1932 r. obronił na tamtejszym uniwersytecie pracę doktorską z filozofii.

II wojnę światową przeżył we Lwowie, gdzie na polecenie wywiadu Armii Krajowej podjął współpracę z proniemiecką „Gazetą Lwowską” pisząc felietony o polskich zabytkach w Małopolsce Wschodniej. Po wojnie został za to potępiony przez Związek Zawodowy Literatów Polskich, jednak w 1946 roku sąd w Krakowie zrehabilitował go od zarzutów kolaboracji. Od 1947 r. zamieszkał w Opolu.
Był autorem wielu książek dotyczących historii Lwowa, a także szkiców historycznych poświęconych epokom oświecenia i romantyzmu.

/Bolesław Bezeg

Stanisław Wasylewski – miłośnik Śląska Opolskiego i… Lwowa