Karol Musioł Opolaninem 800 – lecia!

Przez dwa miesiące opolanie wybierali spośród piętnastu kandydatur, jakie do plebiscytu zgłosili członkowie  kapituły, w skład której weszły osoby, które Opole znają, kochają i współtworzą jego historię. Każda osoba wskazała jednego kandydata do tytułu Opolanina  800-lecia. Projekt zrealizowało miasto Opole razem z Gazetą Wyborczą, na łamach której mogliście poznać biografie każdej z piętnastu nominowanych kandydatur.

Mieszkańcy wybierali spośród następujących postaci:

1. Karol Musioł
2. Michael Graf von Matuschka
3. Edmund Osmańczyk
4. Rabin Leo Baeck
5. Jan II Dobry
6. Jerzy Grotowski
7. Św. Jacek Odrowąż
8. Fryderyk Wilhelm Grundmann
9. Bolesław I Opolski
10. Kazimierz I Opolski
11. Bp Jan Kropdło
12. Bp Franciszek Jop
13. Artur Pagels
14. Rościsław Oniszczyk
15. Krzysztof Bucki

Zgłoszono postacie z różnych epok, o różnych dokonaniach. Zwycięzcą i niekwestionowanym liderem plebiscytu okazał się znany i lubiany Opolanin, którego sami mieszkańcy zwykli nazywać Papą – Karol Musioł zdobywając 31% głosów. Drugie miejsce i 13 % głosów przypadło w udziale staroście opolskiemu w latach 1923-1933,  Michaelowi Graf von Matuschka. Trzecie miejsce i 11% głosów oddano na Edmunda Osmańczyka, posła wielu kadencji i wybitnego publicystę.

Karol Musioł Opolaninem 800 – lecia!