Książe Bolesław I Opolski – zdobywca Krakowa

14 maja 2016 roku  minęła 703. rocznica śmierci Bolesława I Opolskiego, jednego z najwybitniejszych książąt górnośląskich. Opole zawdzięcza mu wszystkie najbardziej znane symbole miasta: Wieżę Piastowską, Kaplicę św. Anny (Piastowską) w kościele franciszkanów oraz klasztor dominikanów na Górce.

Był synem Władysława I Opolskiego i księżniczki wielkopolskiej Eufemii, pierwszym starostą krakowskim (z ramienia Wacława II), fundatorem klasztoru dominikanów w Opolu i cystersów w Jemielnicy. Lokował na prawie niemieckim Niemodlin, Krapkowice, Strzelce Opolskie, Białą i Olesno. U schyłku życia zajął Kraków, marząc o królewskiej koronie. Pochowany w fundowanej przez siebie kaplicy św. Anny w kościele franciszkanów.

/A.P-L.