ks. Józef Czaplak – charyzmatyczny duszpasterz

Pozostał w pamięci jako człowiek wielkiego Serca, skromny, otwarty. Słynął z umiejętności słuchania, hojnie obdarzał otuchą, porywał słuchaczy głębią nauczania. W każdym człowieku szukał cech pozytywnych, miał dar integrowania środowiska akademickiego.

Urodził się 22 II 1941 w podkrakowskich Staniątkach. Z rodzinnego domu (był synem kolejarza) wyniósł głęboką wiarę, szacunek dla ojczyzny i zamiłowanie do ciężkiej pracy. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w wieku 16 lat, w 1957 r. Kształcił się w seminarium zakonnym w Starej Wsi, w Krakowie studiował filozofię, a w Warszawie teologię. Święcenia kapłańskie przyjmował z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 17 VI 1967.

Po krótkim epizodzie pracy duszpasterskiej w Nowym Sączu, w 1968 r. trafił do Opola. Od podstaw organizował tu działalność Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Pracował w nim kolejne 25 lat. Od początku dał się poznać jako kapłan w pełni oddany studentom, służył zawsze poradą, pomocą. Dzielił z nimi smutki i radości; potrafił łączyć opiekę duchową z pomocą ze wsparciem w złożonej codzienności studentów okresu PRL.
Był sprawnym organizatorem pielgrzymek, spotkań opłatkowych, obozów wakacyjnych. W latach 80. przekazywał pomoc materialną – dyskretnie, ale wymiernie. W trudnym czasie Ośrodek był miejscem spotkań, konferencji. Za to zaangażowanie był inwigilowany przez tajne służby.

W latach 1988-1991 piastował stanowisko konsultora prowincji, czyli jednego z czterech głównych doradców Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Ostatnie lata życia poświęcił na budowę Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury ,,Xaverianum” przy ulicy o. J. Czaplaka 1a.
Przy trumnie charyzmatycznego duszpasterza środowisko akademickie zaciągnęło wartę honorową. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp Alfons Nossol. Przejawem uznania dla wychowawcy i kapłana jest tablica zmurowana w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (odsłonięta 16 III 1996).

/ A.M.

ks. Józef Czaplak – charyzmatyczny duszpasterz