Karol Musioł – niezapomniany „Papa” Opola

Gospodarz Opola, założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Opola, autor pomysłu organizacji „Dni Opola” oraz Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, Klubu TPO, znanego dziś powszechnie jako „Musiołówka”.

Urodził się w październiku 1905 r. w Bierdułtowach, pod Rybnikiem. Jako młody chłopiec rozpoczął pracę w Polskim Monopolu Tytoniowym w Wodzisławiu, gdzie pracował wiele lat, do wybuchu II wojny. W okresie międzywojennym był działaczem kulturalnym i organizatorem chórów w Turzy Śląskiej. Pełnił też, do 1939 r., funkcję prezesa Okręgowego Związku Kół Śpiewaczych w Wodzisławiu.

Podczas okupacji, wywieziony na roboty do Niemiec, uciekł do Francji, gdzie przebywał do zakończenia wojny. W 1945 r. powrócił do kraju, na Śląsk Opolski, gdzie rozpoczął pracę w Dąbrowie Niemodlińskiej jako sekretarz gminny, a później przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Niemodlinie. W tym też czasie ukończył Wyższe Studium Prawno-Administracyjne w Warszawie.

Do Opola przyjechał w 1952 r., by objąć stanowisko przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. Pełnił tę funkcję przez 13 lat, aż do odejścia na emeryturę.

Ten właśnie okres był dla „Papy Musioła” i Opola niezwykły. Przyniósł mu wiele satysfakcji, popularność w kraju i zagranicą. Nasze miasto natomiast, dzięki jego staraniom i energii, szybko powstało z gruzów.

Karol Musioł był inicjatorem budowy Opolskiej Szkoły Muzycznej i Amfiteatru 1000-lecia, założycielem i pierwszym prezesem dynamicznie działającego Towarzystwa Przyjaciół Opola, autorem pomysłu znanego jako „Dni Opola” oraz Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, który tak bardzo wypromował nasze miasto w kraju i za granicą.

Był też pomysłodawcą zbudowania Klubu TPO, znanego dziś powszechnie jako „Musiołówka”.

Jako przewodniczący MRN zapoczątkował nawiązanie współpracy Opola z Krakowem, czego dziś, niestety już tylko śladem, jest pokaźnych rozmiarów herb Krakowa, wyrzeźbiony w metalu przez artystę, razem z herbami innych miast partnerskich: Grasse, Szekesfehervar i Poczdamu, ozdabiający dużą salę narad ratusza.

Karol Musioł za swoją aktywność zawodową oraz osobistą pasję, z jaką podchodził do spraw Opola i jego mieszkańców, uhonorowany został wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Zmarł 21 marca 1983 r.

Jego przyjaciele i współpracownicy uważają, że był prawdziwym gospodarzem Opola. Nic nie uszło jego uwadze. Już ponad 30 lat temu chciał uczynić Opole miastem kwiatów i kultury, wygodnych mieszkań i przestronnych parków. Jego marzenia to: stworzenie ciągu turystyczno-nadwodnego biegnącego wzdłuż Młynówki i Odry, oświetlonego, zadbanego, z miejscami wypoczynku, spacerów i przejażdżek rowerowych, stworzenie w centrum Opola – od dworca do ronda – ciągu gastronomiczno-handlowego, zlikwidowanie pustych, brzydkich miejsc w śródmieściu, a na Pl. Wolności utworzenie oazy zieleni i kwiatów, miejsca plenerowych wystaw i koncertów, gry w szachy, skata, z niezbędnym zapleczem sanitarnym. Ponadto Papa Musioł nalegał, by na Wyspie Bolko stworzyć centrum wypoczynku dla opolan, z trasami rowerowymi, kawiarniami, zagospodarowanym Potokiem Wińskim. A w całym mieście uruchomić place zabaw dla dzieci i sportowe boiska.

Stanisław Sławomir Nicieja

Karol Musioł – niezapomniany „Papa” Opola