Biskup Franciszek Jop

Wieloletni biskup opolski urodził się 8 października 1897 r. w Słupii Starej, a zmarł 24 września 1976 r.  w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1920 r. i w swym życiu piastował wiele odpowiedzialnych funkcji kościelnych. W latach 1946–1956 był biskupem pomocniczym sandomierskim, a następnie także wikariuszem kapitulnym archidiecezji krakowskiej skąd miał zostać powołany na Śląsk Opolski.
Zaufanie miejscowej ludności zdobył bp. Jop, przywracając na dawne stanowiska duchownych, których usunięto w okresie stalinowskim, a także powierzając w lutym 1957 r. obowiązki wikariusza generalnego rodowitemu Ślązakowi ks. Henrykowi Grzondzielowi. Bp Jop dbał także o rozwój Seminarium Duchownego w Nysie, a także ponownie uruchomił wielce zasłużone w pierwszych latach powojennych Wydawnictwo św. Krzyża. To za sprawą bp. Jopa został także powołany do Opola, w lipcu 1957 r., pierwotnie na stanowisko diecezjalnego wizytatora i referenta nauczania religii przy kurii biskupiej, a następnie biskupa sufragana nieoficjalny opiekun opolskiej „Solidarności” – ks. Antoni Adamiuk. Bp Franciszek Jop zmarł 24 września 1976 r. po wielomiesięcznej chorobie. Uroczystościom pogrzebowym, 29 września, przewodniczył kardynał Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Doczesne szczątki bp. Franciszka Jopa spoczęły w katedrze pw. Świętego Krzyża w Opolu.
/MP

Biskup Franciszek Jop