Obchody 800-lecia lokacji Opola to okazja do prezentacji jednego z najstarszych polskich miast, jego bogatej historii, wielokulturowości w tym kultury polskiej, czeskiej, austriackiej, niemieckiej, żydowskiej.  Nazwa miasta odnosi się do jednej z pierwszych,  na ziemiach polskich, wspólnoty plemiennej. Opole od wieków jest nierozerwalnie związane z Odrą. To właśnie ta rzeka stanowi od wieków o życiu mieszkańców. Bardzo ciekawym wątkiem historycznym jest odnalezienie na terenie Opola jednej z trzech najstarszych w Polsce osad prasłowiańskich tzw. „Gród na Ostrówku”.

W czasie badań archeologicznych osady znaleziono oryginalny instrument muzyczny – gęśle. W miejscu wykopaliska znajduje się Amfiteatr Tysiąclecia, w którym odbywa się od ponad 50 lat Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Można, więc stwierdzić, że opolski Ostrówek wraz z amfiteatrem jest miejscem szczególnym dla polskiej muzyki. Drugim, historycznym symbolem miasta jest Wieża Piastowska, świadek dawnych wydarzeń i jeden z najstarszych zabytków Opola.

Miasto Opole przeżyło wiele najazdów, wojen, powodzi, pożarów, zmian politycznych i religijnych a mimo to trwa, rozwija się i posiada znakomite perspektywy.  Jaki jest fenomen tego miasta, które czaruje przyjezdnych i nie zawsze satysfakcjonuje mieszkańców? O Opolu mówi się, że jest miastem pełnym zieleni, kompaktowym, gdzie wszędzie jest blisko. Oryginalne wydarzenia kulturalne i artystyczne są wizytówką miasta. Sport i rekreacja stanowią o bogatym potencjale Opola. Dobry poziom edukacji, ochrony zdrowia, innowacyjności, szerokiej współpracy z uczelniami wyższymi i inwestorami są mocnymi stronami miasta. Wysoka jakość życia stawia Opole na czołowej pozycji w niezależnych rankingach. Wszystkie te fakty świadczą o zrównoważonym rozwoju Opola, otwartości i pracowitości jego mieszkańców.  Opole to wspaniała energia do pracy, kreacji, zdobywania wiedzy, poznawania kultury i sztuki, rozwoju. To miasto dobre do życia.

Misja