Szpital p.w. św. Aleksego

W Archiwum Państwowym w Opolu znajduje się dokument, wystawiony przez Władysława Opolczyka w dniu 10 kwietnia 1400 r. W dyplomie tym książę opolski potwierdza fundację dokonaną przez Kuncze Kromera (czyli Konrada kramarza), mieszczanina opolskiego na rzecz szpitala p.w. św. Aleksego.

Dotacja przeznaczona była na pomoc dla ośmiu chorych płci męskiej i żeńskiej. Dokument ten zasługuje na uwagę przynajmniej z dwóch powodów:
1/ jest pierwszą mieszczańską fundacją tego typu w Opolu;
2/ zadziwia fenomen trwania tego dzieła- dziś po przeszło 600 latach – mimo wojen, zawirowań politycznych, zmiennych kolejów losu, klęsk żywiołowych – szpital p.w. św. Aleksego ciągle funkcjonuje w tym samym miejscu, spełniając te same funkcje. Wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne, ale piękne.

/A.P-L