Mały Rynek

Trwa spór mieszkańców Małego Rynku z właścicielami lokali znajdujących się w okolicy, których działalność do późnych godzin nocnych zakłóca spokojny sen. Jak się wydaje, przed wojną musiało to być spokojniejsze miejsce, a porządku z pewnością pilnowali strażacy, którzy mieli tu swoją remizę. W 1888 roku rozpoczęto przebudowę obiektów znajdujących się przy ówczesnym Tuchmarkt 4, by przystosować je na potrzeby straży pożarnej. W tym samym roku do nowej remizy przeniesiono odzież, gaśnice oraz przetransportowano wozy strażackie. Zamówiono nowoczesny sprzęt, by doposażyć nową remizę. Na Małym Rynku strażacy mieli swoją siedzibę do 1945 roku.
/M.O.

Mały Rynek