Kościół oo. franciszkanów

Jednym z opolskich kościołów, w którym możemy zobaczyć scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest kościół  ojców franciszkanów.

Franciszkanie zostali osadzeni w Opolu w 1248 r. przez księcia Władysława I opolskiego. Po pożarze w 1307 r. nowe zabudowanie klasztorne i kościół pomógł im odbudować syn Władysława, książę Bolesław I. W tym czasie rozpoczęto budowę słynnej kaplicy p.w. św. Anny, zwanej powszechnie Piastowską, w której znajdują się nagrobki książąt opolskich – trzech Bolesławów i księżnej Anny. Klasztor franciszkanów stał się nekropolią opolskich Piastów. W jego podziemiach pochowano 14 książąt i księżnych opolskich, w tym Władysława Opolczyka.

/A.P.-L.