Jan Kropidło na rzecz murowanych domów w Opolu

Działo się w Opolu 8 stycznia 1421 roku… Jan Kropidło, biskup włocławski i książę opolski, zarządca węgierskiego opactwa Pannonhalma zapisuje w testamencie miastu Opolu 600 grzywien groszy praskich na rzecz budowy murowanych domów w Opolu. Dokument został spisany przez notariusza publicznego Piotra z Opola.

/ASW

Jan Kropidło na rzecz murowanych domów w Opolu