O! Pole, czy Opole?

Według powszechnie znanej legendy nazwa naszego miasta bierze początek od przygody pewnego księcia, który podczas polowania za [...]

Wyprawa Kazimierza I

W sierpniu 1217 r. książę opolski Kazimierz I opuścił gród na Ostrówku i jako dowódca opolskiego hufca krzyżowców wyrusz [...]

Budowa zamku w Opolu

Na przełomie lipca i sierpnia 1228 roku na wiecu w Rybniku podjęto decyzję o budowie na wyspie odrzańskiej Ostrówku w Opolu m [...]

Ciekawostki