JUDAICA OPOLA – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W jubileuszowym roku 800-lecia Opola w szczególny sposób chcieliśmy podkreślić bogactwo wielokulturowej tradycji naszego miasta. Do tworzących historię Opola na przestrzeni wieków niewątpliwe należy społeczność żydowska, która znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Program przedsięwzięcia obejmował wystawę „Porozmawiajmy jak…byśmy byli umarli”  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, wykład Haliny Łabęckiej pt. „Cmentarz Żydowski w Opolu na tle Gminy Żydowskiej” oraz koncert Marty Bizoń „Piosenki z Krakowskiego Kazimierza” zorganizowany w Muzeum Polskiej Piosenki. Na zakończenie obchodów odbył się spacer „Śladami opolskich Judaiców”, który poprowadził dr Maciej Borkowski.

 

 

 

JUDAICA OPOLA – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA