Młodzież odkrywa historię swojego miasta

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował wyjątkowy projekt. Celem przedsięwzięcia było wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów Opola. Rozmowy dotyczyły historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań mieszkańców. Wszystkie wywiady dostępne są na stronie internetowej www.e-historie.pl.

 

Młodzież odkrywa historię swojego miasta