CYKL SPOTKAŃ „OPOLANIE OPOLANOM”

Cykl Opolanie Opolanom ma na celu przedstawienie mieszkańcom działalności znanych opolan, którzy osiągnęli sukces. W kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Opolanie Opolanom zaprezentujemy osobę Rafała Maćkowiaka – opolanina i znanego aktora. Spotkanie odbędzie się w październiku w ramach Festiwalu Opolskie Lamy.

Do tej pory opolanie mogli spotkać się z Jakubem Przebindowskim, Andrzejem Hamadą, Rafałem Łuszczewskim i Adamem Jaworskim (DJ Adamus).

 

 

CYKL SPOTKAŃ „OPOLANIE OPOLANOM”