PROGRAM EDUKACYJNY 800-LAT OPOLA

Podstawą do realizacji programu była publikacja „Poznaj Opole w szkole. Materiały dydaktyczne” opracowana przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Każdy z nauczycieli, który zrealizował minimum 2 lekcje poświęcone Opolu  w oparciu o dostarczony materiał otrzymał zaświadczenie-certyfikat o udziale w programie edukacyjnym. W projekcie wzięło udział ponad 70 nauczycieli, którzy łącznie przeprowadzili ponad dwieście zajęć. Program wzbogaciły działania Młodzieżowego Domy Kultury, który zrealizował m.in. konkurs recytatorski, test wiedzy o Opolu, sesję popularnonaukową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, festyn rodzinny oraz finał programu „Mały Opolanin”.

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY 800-LAT OPOLA