Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim 2017

W roku 2017 Europejskie Dni Dziedzictwa odbyły się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. To bardzo ważny projekt edukacyjny, którego celem jest promocja dziedzictwa lokalnego oraz odkrywanie wspólnych korzeni kultury europejskiej. Dzięki zróżnicowanym wydarzeniom – od wystaw, koncertów czy wykładów, aż po inscenizacje, pikniki historyczne czy warsztaty dawnego rzemiosła – udało się dotrzeć do bardzo szerokich grup odbiorców, przybliżając im dobra kultury, nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia.

Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim 2017