PARADA HISTORYCZNA

23-24 września 2017. Parada historyczna z udziałem dzielnic miasta, organizacji pozarządowych, uczelni i szkół, artystów oraz sportowców. Jednocześnie Jarmark Franciszkański produktów regionalnych i rękodzieła artystycznego, a także prezentacja miast partnerskich Opola.

PARADA HISTORYCZNA