ODTWORZENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Odtwarzanie elementów małej architektury to coś, co zostanie nam na lata. W planach Pomnik Junony – symbol opolskiego przemysłu cementowego oraz Fontanna końska – zabytkowe poidło, jedna z atrakcji turystycznych.

ODTWORZENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY