ODTWORZENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Odtwarzanie elementów małej architektury to coś, co zostanie nam na lata.

Jednym z zabytków, które wróci na swoje poprzednie miejsce jest popiersie Junony. Powstało w ramach 800 – lecia Miasta Opola, jako odtworzenie nie istniejących historycznych elementów małej architektury.  Zostanie ono zamontowane na postumencie w Parku Nadodrzańskim w Opolu.
Uroczyste odsłonięcie planowane jest na 18 września 2017r. o godz. 12 w parku z udziałem Pana Prezesa Cementowni Odra S.A oraz przedstawicieli wraz z Prezydentem Miasta Opola.
O historii opowie Pan Andrzej Hamada.

Popiersie Junony wykonane przez Studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego: Ewę Dębicką i Bartosza Mazika pod nadzorem Pana Prof. Mariana Molendy.
Forma, odlew i całość prac technologicznych została wykonana we współpracy z Cementownią Odra S.A w Opolu.

Jeszcze w tym roku powstanie fontanna końska – zabytkowe poidło, jedna z atrakcji turystycznych z dawnego Opola, które również zniknęło z przestrzeni miejskiej Opola.

ODTWORZENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY