OPOLE, MOJE MIASTO. MAŁY OPOLANIN

„OPOLE, MOJE MIASTO. MAŁY OPOLANIN” – projekt edukacji regionalnej skierowany był dla uczniów klas I-III opolskich szkół podstawowych oraz opolskich przedszkoli.

Uczestnicy projektu brali udział w dwóch wycieczkach, spotkaniach studyjnych, warsztatach aktywności twórczej. Poznali genealogię miasta, zabytki, historię, symbolikę, specyfikę Opola i regionu, jego wielokulturowość i osobliwości, ciekawych ludzi, ciekawostki z życia dawnych opolan, wiersze, piosenki i legendy związane z miastem. Mieli także możliwość porównania warunków życia i zajęć dawnych i obecnych mieszkańców miasta.

Finał projektu stanowił konkurs wiedzy o Opolu, połączony z mini prezentacją sceniczną. Projekt przewidywał wdrożenie do wspólnych działań bezpośrednio uczniów i ich nauczycieli, a pośrednio – osoby z najbliższego środowiska lokalnego dziecka.

Uczestnicy budowali swój lokalny patriotyzm i więź z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania, zabawy tematyczne. Zajęcia w ramach projektu prowadzone były przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zgodnie z założeniami programowymi edukacji wczesnoszkolnej.

 

OPOLE, MOJE MIASTO. MAŁY OPOLANIN