MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRACA. NAUKA. CNOTA” 15-17.03.2017

Wydarzenie w całości poświęcone było historii i wielokulturowości Opola. W konferencji udział wzięło około czterdziestu uznanych naukowców, w tym prof. Jan Miodek. Wykłady o początkach państwowości, chrystianizacji i najstarszych dziejach Ostrówka zainaugurowały wydarzenie. Drugiego dnia wystąpienia dotyczyły historii Kościoła, architektury oraz obyczajowości w miastach Górnego Śląska. Ostatni dzień konferencji poświęcony był historii ze szczególnym uwzględnieniem miasta Opola oraz prezentacji sylwetek ważnych postaci związanych z miastem.

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PRACA. NAUKA. CNOTA” 15-17.03.2017